• 1 මෙන්න මම ඔයාලට මැක්සා මෘදුකාංගයක් මම අරගෙන අවා..ඇත්තම කියනවානම් මමත් මෙකට ගොඩක් කැමති..මමත් මෙක පාවිචි කරනවා..මේ මෘදුකාංගයෙන් අපේ පරිගණකයේ ඩෙක්ස්ටොප් එකේ ෆයිල්
 • 2 Title text 2
  කොහොමද කට්ටියට.:D මෙන්න මම ඔයාලට අද ගෙනවේ තවත් ලස්සන කැලන්ඩර් කිහිපයක්..මේ කැලන්ඩර් වලට ඔයලා කැමති වෙයි ලියලා මම හිතනවා..ඒ වගේම මේ සමහර කැලැන්ඩර් වල දිනය සමග වෙලාව
 • 3 Title text 3
  මෙන්න මම ඔයාලට වටිනා වින්ඩොව්ස් XP අච්චු 100ක් අරගෙන අවා..වින්ඩොව්ස් XP පාවිච්චි කරන හැමොම බා ගන්න...ඔයාලට ගොඩක් වටිනා කරන XP අච්චු මෙකේ තියෙනවා..මම පහල ලින්ක් දිල
 • 4 Title text 4
  මෙන්න මම ඔයාලට ලස්සන Windows 7 Theme එකක අරගෙන අවා..මෙක නම් නියමට හදලා තියෙනවා..මම හිතනවා Windows 7 දා ගෙන ඉන්න හැමොම මේ Theme එකට කැමති වෙයි කියලා..කැම
 • 5 Title text 5
  කොහොමද කට්ටියට මෙන්න මම අද ඔයලට ලස්සන Windows 7 Transformation Pack එකක් අරගෙන අවා..මැක්සා Windows 7 අචුවක් මෙකේ තියෙන්නේ..ඔයාලත් මේකට කැමති නම් අනිවා බා
No posts.
No posts.